Skip to main content

BUDVA

Legenda kaže da je Kadmo, sin feničanskog kralja Agenora i kraljice Telefase, napustio zavičaj tražeći svoju sestru Europu koju je oteo Zevs. U toj potrazi boravio je u mnogim grčkim gradovima, da bi se po naredbi Delfijskog proročišta skrasio u Beoti i tu osnovao čuvenu Tebu kojom je dugo vladao. Bogovi su mu ovdje za ženu dali Harmoniju, ćerku boga Aresa i Afrodite. U dubokoj starosti supružnici su prognani iz Tebe i na volovskoj zaprezi se uputili u zemlju Enhelejaca, gdje su osnovali novi grad – Budvu (Bouthoe).

BUDVANSKA RIVIJERA – PLAŽE

Budvanska rivijera je 35 km dugi dio obale Jadranskog mora u Crnoj Gori oko gradića Budve. Nalazi se približno u centru Crnogorskog primorja i središte je crnogorskog turizma. Na rivijeri se nalazi 12,5 km plaža. Glavni turistički centri su Budva, Petrovac na Moru i Sveti Stefan. U samoj Budvi postoji nekoliko plaža i sve su podjednako prelijepe, peščane, kamene i šljunkovite: Slovenska plaža, Mogren, Jaz, Trsteno, Ploče...

ISTORIJAT BUDVE

Kao što ukazuju antički istorijski izvori, pisani spomenici i bogatstvo arheološkog materijala, Budva predstavlja i jedan od najstarijih urbanih centara na Jadranu, star preko 2.500 godina. Mnoštvo spomeničkog nasljeđa Antike i Srednjeg vijeka upućuju na kontinuiran i aktivan život ovog drevnog grada. Iliri, odnosno ilirsko pleme Enhelejci, smatraju se najstarijim autohtonim stanovništvom Budve. U V vijeku prije nove ere, grčki tragičar Sofokle, među prvim piscima, pominje Budvu i to kao “grad Ilirije”. U IV vijeku prije nove ere kolonizuju je Grci, kada postaje bogato trgovačko središte (emporion), dok je sredinom II vijeka prije nove ere, ili, preciznije 168. godine, osvajaju Rimljani. U I vijeku n.e. rimski pisac Plinije Stariji je pominje kao „utvrđeni grad rimskih građana“. Budva u tom periodu ima sve odlike pravog rimskog grada sa monumentalnim građevinama, popločanim ulicama i masivnim bedemima. U okviru Rimskog carstva ostaće sve do njegovog raspada 395.godine.

CRNA GORA

Crna Gora leži u jugozapadnom dijelu Balkanskog poluostrva i izlazi na Jadransko more pa je ona balkanska i jadransko-mediteranska zemlja.
Preko 250 sunčanih dana goišnje garantuje turistima kvalitetan odmor u bilo koje doba godišnje ,a posebno ljeti kada je broj sunčanih dana od maja do oktobra preko 95%.
Iako mala površinom Crna Gora ima obalu dugačku 293.5 km. Plaže Crne Gore su očaravajće sa različitim okruženjem. Od nevjerovatne prirode do urbanih modernih plaža i plažnih projekata. Od pješčanih plaža dugačkih preko 10 km pa do malih sakrivenih plaža sa kamenom, šljunkom ili pijeskom. U Crnoj Gori će svaki turista naći svoj dio raja!

  • Najduža obala: Velika Plaža, Ulcinj - 13 km

  • Najviši vrh: Bobotov Kuk (Durmitor) - 2525 m

  • Najveće jezero: Skadarsko - 391 km2 (površina)

  • Najdublji kanjon: Tara - 1300 m

  • Najveći zaliv: Bokokotorski